مشاوره تحصيلي ايران مشاوره مشاوره تحصيلي ايران مشاوره .

مشاوره تحصيلي ايران مشاوره

آخرين رتبه قبولي پرستاري دانشگاه سراسري استان آذربايجان غربي 96 – 97

آخرين رتبه قبولي پرستاري دانشگاه سراسري استان آذربايجان غربي 96 - 97
آخرين رتبه قبولي پرستاري دانشگاه سراسري استان آذربايجان غربي 96 – 97

براي دريافت اطلاعات بيشتر درباره آخرين رتبه قبولي پرستاري سراسري استان آذربايجان غربي 96 – 97 با مشاوران ايران مشاوره تماس حاصل نماييد.شماره تماس از طريق تلفن هاي ثابت در سراسر كشور –9099071647


رشته پرستاري به عنوان يكي از رشته هاي پرطرفدار زير مجموعه گروه تجربي شناخته شده است كه هرساله اين رشته داوطلبان زيادي را براي ادامه تحصيل در دانشگاه سراسري استان آذربايجان غربي جذب نموده است. در واقع نقش و وظيفه يك پرستار، پذيرش، آماده سازي، مراقبت ها و حمايت هاي اجتماعي و جسمي براي كنترل كل افراد، خانواده و جامعه مي باشد. معمولا براي دريافت مدرك كارشناسي اين رشته حداقل 4 يا 5 سال زمان لازم است و دانشجو ملزم به گذراندن 130 واحد درسي مي باشند.


برچسب: رتبه قبولي پرستاري، رشته پرستاري، كارنامه قبولي پرستاري، تراز رشته پرستاريتبريز،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ تير ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۰۳:۳۲ توسط:iranmoshavere موضوع:

آخرين رتبه قبولي پرستاري دانشگاه سراسري استان اردبيل 96 – 97

آخرين رتبه قبولي پرستاري دانشگاه سراسري استان اردبيل 96 - 97
آخرين رتبه قبولي پرستاري دانشگاه سراسري استان اردبيل 96 – 97

براي دريافت اطلاعات بيشتر درباره آخرين رتبه قبولي پرستاري سراسري استان اردبيل 96 – 97 با مشاوران ايران مشاوره تماس حاصل نماييد.شماره تماس از طريق تلفن هاي ثابت در سراسر كشور –9099071647


رشته پرستاري به عنوان يكي از رشته هاي پرطرفدار زير مجموعه گروه تجربي شناخته شده است كه هرساله اين رشته داوطلبان زيادي را براي ادامه تحصيل در دانشگاه سراسري استان اردبيل جذب نموده است. در واقع نقش و وظيفه يك پرستار، پذيرش، آماده سازي، مراقبت ها و حمايت هاي اجتماعي و جسمي براي كنترل كل افراد، خانواده و جامعه مي باشد. معمولا براي دريافت مدرك كارشناسي اين رشته حداقل 4 يا 5 سال زمان لازم است و دانشجو ملزم به گذراندن 130 واحد درسي مي باشند.


برچسب: كارنامه قبولي پرستاري، رشته پرستاري، درصد و تراز قبولي پرستاري، تراز رشته پرستاري اردبيل،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ تير ۱۳۹۷ساعت: ۱۲:۵۳:۰۷ توسط:iranmoshavere موضوع:

آخرين رتبه قبولي پرستاري دانشگاه سراسري استان اصفهان 96 – 97

رشته پرستاري به عنوان يكي از رشته هاي پرطرفدار زير مجموعه گروه تجربي شناخته شده است كه هرساله اين رشته داوطلبان زيادي را براي ادامه تحصيل در دانشگاه سراسري استان اصفهان جذب نموده است. در واقع نقش و وظيفه يك پرستار، پذيرش، آماده سازي، مراقبت ها و حمايت هاي اجتماعي و جسمي براي كنترل كل افراد، خانواده و جامعه مي باشد. معمولا براي دريافت مدرك كارشناسي اين رشته حداقل 4 يا 5 سال زمان لازم است و دانشجو ملزم به گذراندن 130 واحد درسي مي باشد.

 رتبه در سهميه رتبه كشوري سهميه قبولي جنسيت شهر داوطلب رشته نوع دورهكارنامه
316811900منطقه 1زناصفهانپرستاريروزانهكارنامه
464017906منطقه 1زناصفهانپرستاريروزانهكارنامه
489719064منطقه 1زناصفهانپرستاريروزانهكارنامه
19394583منطقه 2زنبنابپرستاريروزانهكارنامه
558413447منطقه 2مردگلپايگانپرستاريروزانهكارنامه

برچسب: رتبه قبولي پرستاري، رشته پرستاري، كارنامه قبولي پرستاري، تراز رشته پرستاري اصفهان،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ تير ۱۳۹۷ساعت: ۱۲:۴۴:۵۸ توسط:iranmoshavere موضوع:

آخرين رتبه قبولي پرستاري دانشگاه سراسري استان البرز 96 – 97

آخرين رتبه قبولي پرستاري دانشگاه سراسري استان البرز 96 - 97
آخرين رتبه قبولي پرستاري دانشگاه سراسري استان البرز 96 – 97

براي دريافت اطلاعات بيشتر درباره آخرين رتبه قبولي پرستاري سراسري استان البرز 96 – 97 با مشاوران ايران مشاوره تماس حاصل نماييد.شماره تماس از طريق تلفن هاي ثابت در سراسر كشور –9099071647


رشته پرستاري به عنوان يكي از رشته هاي پرطرفدار زير مجموعه گروه تجربي شناخته شده است كه هرساله اين رشته داوطلبان زيادي را براي ادامه تحصيل در دانشگاه سراسري استان البرز جذب نموده است. در واقع نقش و وظيفه يك پرستار، پذيرش، آماده سازي، مراقبت ها و حمايت هاي اجتماعي و جسمي براي كنترل كل افراد، خانواده و جامعه مي باشد. معمولا براي دريافت مدرك كارشناسي اين رشته حداقل 4 يا 5 سال زمان لازم است و دانشجو ملزم به گذراندن 130 واحد درسي مي باشند.


برچسب: رتبه قبولي پرستاري 96، رشته پرستاري، كارنامه قبولي پرستاري 96، پرستاري البرز،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ تير ۱۳۹۷ساعت: ۱۲:۳۶:۳۱ توسط:iranmoshavere موضوع:

آخرين رتبه قبولي پرستاري دانشگاه سراسري استان قم 96 – 97

آخرين رتبه قبولي پرستاري دانشگاه سراسري استان قم 96 - 97
آخرين رتبه قبولي پرستاري دانشگاه سراسري استان قم 96 – 97

براي دريافت اطلاعات بيشتر درباره آخرين رتبه قبولي پرستاري سراسري استان قم 96 – 97 با مشاورانايران مشاوره تماس حاصل نماييد.شماره تماس از طريق تلفن هاي ثابت در سراسر كشور –9099071647


رشته پرستاري به عنوان يكي از رشته هاي پرطرفدار زير مجموعه گروه تجربي شناخته شده است كه هرساله اين رشته داوطلبان زيادي را براي ادامه تحصيل در دانشگاه سراسري استان قم جذب نموده است. در واقع نقش و وظيفه يك پرستار، پذيرش، آماده سازي، مراقبت ها و حمايت هاي اجتماعي و جسمي براي كنترل كل افراد، خانواده و جامعه مي باشد. معمولا براي دريافت مدرك كارشناسي اين رشته حداقل 4 يا 5 سال زمان لازم است و دانشجو ملزم به گذراندن 130 واحد درسي مي باشند.


برچسب: رتبه قبولي پرستاري، رشته پرستاري، كارنامه قبولي پرستاري، تراز رشته پرستاري قم،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ تير ۱۳۹۷ساعت: ۱۲:۲۵:۵۵ توسط:iranmoshavere موضوع:

آخرين رتبه قبولي پرستاري دانشگاه سراسري استان بوشهر 96 – 97

آخرين رتبه قبولي پرستاري دانشگاه سراسري استان بوشهر 96 - 97
آخرين رتبه قبولي پرستاري دانشگاه سراسري استان بوشهر 96 – 97

براي دريافت اطلاعات بيشتر درباره آخرين رتبه قبولي پرستاري سراسري استان بوشهر 96 – 97 با مشاوران ايران مشاوره تماس حاصل نماييد.شماره تماس از طريق تلفن هاي ثابت در سراسر كشور –9099071647


رشته پرستاري به عنوان يكي از رشته هاي پرطرفدار زير مجموعه گروه تجربي شناخته شده است كه هرساله اين رشته داوطلبان زيادي را براي ادامه تحصيل در دانشگاه سراسري استان بوشهر جذب نموده است. در واقع نقش و وظيفه يك پرستار، پذيرش، آماده سازي، مراقبت ها و حمايت هاي اجتماعي و جسمي براي كنترل كل افراد، خانواده و جامعه مي باشد. معمولا براي دريافت مدرك كارشناسي اين رشته حداقل 4 يا 5 سال زمان لازم است و دانشجو ملزم به گذراندن 130 واحد درسي مي باشند.


برچسب: رتبه قبولي پرستاري 96، رشته پرستاري، كارنامه قبولي پرستاري 96، تراز رشته پرستاري بوشهر،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ تير ۱۳۹۷ساعت: ۱۲:۱۷:۱۹ توسط:iranmoshavere موضوع:

آخرين رتبه قبولي پرستاري دانشگاه سراسري استان خراسان جنوبي 96 – 97

آخرين رتبه قبولي پرستاري دانشگاه سراسري استان خراسان جنوبي 96 - 97
آخرين رتبه قبولي پرستاري دانشگاه سراسري استان خراسان جنوبي 96 – 97

براي دريافت اطلاعات بيشتر درباره آخرين رتبه قبولي پرستاري سراسري استان خراسان جنوبي 96 – 97 با مشاوران ايران مشاوره تماس حاصل نماييد.شماره تماس از طريق تلفن هاي ثابت در سراسر كشور –9099071647


رشته پرستاري به عنوان يكي از رشته هاي پرطرفدار زير مجموعه گروه تجربي شناخته شده است كه هرساله اين رشته داوطلبان زيادي را براي ادامه تحصيل در دانشگاه سراسري استان خراسان جنوبي جذب نموده است. در واقع نقش و وظيفه يك پرستار، پذيرش، آماده سازي، مراقبت ها و حمايت هاي اجتماعي و جسمي براي كنترل كل افراد، خانواده و جامعه مي باشد. معمولا براي دريافت مدرك كارشناسي اين رشته حداقل 4 يا 5 سال زمان لازم است و دانشجو ملزم به گذراندن 130 واحد درسي مي باشند.


برچسب: رتبه قبولي پرستاري 96، رشته پرستاري، كارنامه قبولي پرستاري 96، تراز رشته پرستاري بيرجند،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ تير ۱۳۹۷ساعت: ۱۲:۱۲:۳۲ توسط:iranmoshavere موضوع:

آخرين رتبه قبولي پرستاري دانشگاه سراسري استان چهارمحال و بختياري 96 – 97

آخرين رتبه قبولي پرستاري دانشگاه سراسري استان چهارمحال و بختياري 96 - 97
آخرين رتبه قبولي پرستاري دانشگاه سراسري استان چهارمحال و بختياري 96 – 97

براي دريافت اطلاعات بيشتر درباره آخرين رتبه قبولي پرستاري سراسري استان چهارمحال و بختياري 96 – 97 با مشاوران ايران مشاوره تماس حاصل نماييد.شماره تماس از طريق تلفن هاي ثابت در سراسر كشور – 9099071647


در سال هاي اخير رشته پرستاري بسيار مورد توجه داوطلبان گروه آزمايشي علوم تجربي قرار گرفته است. اين رشته يكي از شاخه هاي هم علوم پزشكي مي باشد كه هرساله اين رشته داوطلبان زيادي را براي ادامه تحصيل در دانشگاه سراسري استان چهارمحال و بختياري جذب نموده است. يك فرد به عنوان پرستار علاوه بر مراقبت از بيماران وظايفي مثل آماده سازي، حمايت هاي اجتماعي و جسمي، آموزش به افراد جهت رفع نياز هاي در زمينه مراقبت از بيمار، پل ارتباطي بين بيمار و پزشك را نيز به عهده دارد. رشته پرستاري در مقطع كارشناسي گرايشي ندارد اما در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري گرايش هاي متعددي دارد.


برچسب: رتبه قبولي پرستاري 96، رشته پرستاري، كارنامه قبولي پرستاري 96، پرستاري چهارمحال و بختياري،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ تير ۱۳۹۷ساعت: ۱۱:۰۵:۲۰ توسط:iranmoshavere موضوع:

آخرين رتبه قبولي پرستاري دانشگاه سراسري استان خراسان رضوي 96 – 97

در سال هاي اخير رشته پرستاري بسيار مورد توجه داوطلبان گروه آزمايشي علوم تجربي قرار گرفته است. اين رشته يكي از شاخه هاي هم علوم پزشكي مي باشد كه هرساله اين رشته داوطلبان زيادي را براي ادامه تحصيل در دانشگاه سراسري استان خراسان رضوي جذب نموده است. يك فرد به عنوان پرستار علاوه بر مراقبت از بيماران وظايفي مثل آماده سازي، حمايت هاي اجتماعي و جسمي، آموزش به افراد جهت رفع نياز هاي در زمينه مراقبت از بيمار، پل ارتباطي بين بيمار و پزشك را نيز به عهده دارد. رشته پرستاري در مقطع كارشناسي گرايشي ندارد اما در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري گرايش هاي متعددي دارد.
 رتبه در سهميه رتبه كشوري سهميه قبولي جنسيت شهر داوطلب رشته نوع دورهكارنامه
284810545منطقه 1مردمشهدپرستاريروزانهكارنامه
329412395منطقه 1زنمشهدپرستاريروزانهكارنامه
449710828منطقه 2مردكاشمرپرستاريروزانهكارنامه
481311538منطقه 2مردتربت حيدريهپرستاريروزانهكارنامه

برچسب: رتبه قبولي پرستاري 96، رشته پرستاري، كارنامه قبولي پرستاري 96، پرستاري خراسان رضوي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ تير ۱۳۹۷ساعت: ۰۹:۲۵:۱۷ توسط:iranmoshavere موضوع:

آخرين رتبه قبولي پرستاري دانشگاه سراسري استان آذربايجان شرقي 96 – 97

رشته پرستاري به عنوان يكي از رشته هاي پرطرفدار زير مجموعه گروه تجربي شناخته شده است كه هرساله اين رشته داوطلبان زيادي را براي ادامه تحصيل در دانشگاه سراسري استان آذربايجان شرقي جذب نموده است. در واقع نقش و وظيفه يك پرستار، پذيرش، آماده سازي، مراقبت ها و حمايت هاي اجتماعي و جسمي براي كنترل كل افراد، خانواده و جامعه مي باشد. معمولا براي دريافت مدرك كارشناسي اين رشته حداقل 4 يا 5 سال زمان لازم است و دانشجو ملزم به گذراندن 130 واحد درسي مي باشند.
 رتبه در سهميه رتبه كشوري سهميه قبولي جنسيت شهر داوطلب رشته نوع دورهكارنامه
21287674منطقه 1زنتبريزپرستاريروزانهكارنامه
23828714منطقه 1مردتبريزپرستاريروزانهكارنامه
447610785منطقه 2مردلاهيجانپرستاريروزانهكارنامه

برچسب: رتبه قبولي پرستاري 96، رشته پرستاري، كارنامه قبولي پرستاري 96، تراز رشته پرستاري،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ تير ۱۳۹۷ساعت: ۰۹:۱۲:۵۶ توسط:iranmoshavere موضوع: