مشاوره تحصيلي ايران مشاوره مشاوره تحصيلي ايران مشاوره .

مشاوره تحصيلي ايران مشاوره

ليست مدارس غيرانتفاعي متوسطه اول دخترانه منطقه 11 تهران

ليست مدارس غيرانتفاعي متوسطه اول دخترانه منطقه 11 تهران
ليست مدارس غيرانتفاعي متوسطه اول دخترانه منطقه 11 تهران

براي دريافت اطلاعات بيشتر درباره ليست مدارس غيرانتفاعي متوسطه اول دخترانه منطقه 11 تهران با مشاوران ايران مشاوره تماس حاصل نماييد.شماره تماس از طريق تلفن هاي ثابت در سراسر كشور –9099071647

مدارس غيرانتفاعي با هدف شركت دادن اقشار جامعه براي رسيدن به موفقيت تاسيس شده است. مدارس غيرانتفاعي از زمان تاسيس تا به امروز توانسته براي رسيدن به موفقيت در مسير جلب رضايت عمومي گام هايي موثر بردارد، در واقع اگر بخواهيم تعريف دقيقي از اين مدارس ارائه دهيم بايد بگوييم كه با مشاركت مردم تحت نظارت و كنترل يازمان آموزش و پرورش احداث و با قوانين مدارس دولتي اداره مي شود. يكي از تفاوت مدارس غيرانتفاعي و مدارس عادي در پرداخت شهريه مي باشد، دانش آموزان براي تحصيل در اين مدارس ملزم به پرداخت شهريه هاي سنگين مي باشند به همين دليل معمولا افرادي در اين مدارس ثبت نام مي كنند كه از متوسط در آمد بالايي برخوردار باشند. ميزان شهريه مدارس غير انتفاعي بستگي به مقطع تحصيلي دانش آموز و سطح كيفيت آموزشي و پرورشي هر مدرسه ممكن است تغيير يابد. همواره والدين دانش آموزان به براي راحتي در رفت و آمد فرزندانشان به دنبال نزديك ترين مدرسه غير انتفاعي به محل سكونت خود مي باشند، بنابراين براي تسهيل اين امر مطلبي در خصوص « ليست مدارس غيرانتفاعي متوسطه اول دخترانه منطقه 11 تهران » براي شهروندان منطقه 11 استان تهران ارائه نموده ايم، همچنين شما والدين گرامي مي توانيد در صورت تمايل براي آگاهي بيشتر در مورد شرايط مدارس غيرانتفاعي با مركز مشاوره تحصيلي ايران مشاوره تماس حاصل فرماييد.

 ليست مدارس غيرانتفاعي متوسطه اول دخترانه منطقه 11 تهران

شهر منطقهنام مدرسهشماره تماسآدرس
تهران11 مدرسه نرگس55382812خيابان وحدت اسلامي، خيابان فرهنگ، كوچه هجدهم، پلاك 2
تهران11مدرسه درخشان66955229خيابان پاستورشرقي ،خيابان خورشيد
تهران11 مدرسه شكوه علمخيابان امام خميني، خيابان مرادي نبش، كوچه سپه پور، پلاك 19
تهران11مدرسه حجاب66013967ميدان منيريه، خيابان ابوسعيد، روبروي كلانتري 112، پلاك 164

براي دريافت اطلاعات بيشتر درباره ليست مدارس غيرانتفاعي متوسطه اول دخترانه منطقه 11 تهران با مشاوران ايران مشاوره تماس حاصل نماييد.شماره تماس از طريق تلفن هاي ثابت در سراسر كشور –9099071647

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در ميان بگذاريد…

منبع : ليست مدارس غيرانتفاعي متوسطه اول دخترانه منطقه 11 تهران

 مشاوره تحصيلي - ايران مشاوره - مشاوره تحصيلي تلفني - ثبت نام دبيرستان انرژي اتمي اول متوسطه 97 - ثبت نام دبيرستان انرژي اتمي 97 - 98 - ثبت نام دبيرستان انرژي اتمي دوره دوم متوسطه 97 - ثبت نام دبيرستان علامه طباطبايي دوره اول متوسطه 97 - ثبت نام دبيرستان علامه طباطبايي دوره دوم متوسطه 97 - ثبت نام دبيرستان علامه طباطبايي 97 - 98 - نتايج مدارس شاهد 97 -  ثبت نام مدارس شاهد 97 -  ثبت نام مدارس شاهد 97 -  شهريه غير انتفاعي 97 - طرح شهاب مدارس چيست - ثبت نام دبيرستان ماندگار البرز 97 - ثبت نام شاهد دوره اول متوسطه 97 - ثبت نام شاهد دوره دوم متوسطه 97 - ثبت نام شاهد اول ابتدايي 97 - مدارس شاهد ابتدايي دخترانه تهران - مدارس شاهد دوره دوم متوسطه دخترانه تهران - مدارس شاهد دوره اول متوسطه دخترانه تهران - مدارس شاهد دوره اول متوسطه پسرانه تهران - مدارس شاهد ابتدايي پسرانه تهران مدارس نمونه دولتي دوره دوم متوسطه دخترانه تهران - مدارس نمونه دولتي دوره اول متوسطه پسرانه تهران - مدارس نمونه دولتي دوره اول متوسطه دخترانه تهران - مدارس شاهد دوره دوم متوسطه پسرانه تهران - مدارس تيزهوشان دوره اول متوسطه پسرانه تهران - مدارس تيزهوشان دوره دوم متوسطه دخترانه تهران - مدارس تيزهوشان دوره اول متوسطه دخترانه تهران - مدارس نمونه دولتي دوره دوم متوسطه پسرانه تهران - مدارس غيرانتفاعي ابتدايي دخترانه منطقه 3 تهران - مدارس غيرانتفاعي ابتدايي دخترانه منطقه 1 تهران - مدارس غيرانتفاعي ابتدايي دخترانه منطقه 2 تهران - مدارس غيرانتفاعي ابتدايي دخترانه منطقه 13 تهران - مدارس غيرانتفاعي ابتدايي دخترانه منطقه 6 تهران - مدارس غيرانتفاعي ابتدايي دخترانه منطقه 12 تهران - مدارس غيرانتفاعي ابتدايي دخترانه منطقه 11 تهران - مدارس غيرانتفاعي ابتدايي دخترانه منطقه 10 تهران - مدارس غيرانتفاعي ابتدايي دخترانه منطقه 9 تهران - مدارس غيرانتفاعي ابتدايي دخترانه منطقه 8 تهران - مدارس غيرانتفاعي ابتدايي دخترانه منطقه 7 تهران - مدارس غيرانتفاعي ابتدايي دخترانه منطقه 5 تهران - مدارس غيرانتفاعي ابتدايي دخترانه منطقه 4 تهران - مدارس غيرانتفاعي ابتدايي دخترانه منطقه 15 تهران - مدارس غيرانتفاعي ابتدايي دخترانه منطقه 16 تهران - مدارس غيرانتفاعي ابتدايي دخترانه منطقه 17 تهران - مدارس غيرانتفاعي ابتدايي دخترانه منطقه 14 تهران - مدارس غيرانتفاعي ابتدايي دخترانه منطقه 18 تهران - مدارس غيرانتفاعي ابتدايي دخترانه منطقه 19 تهران - مدارس غيرانتفاعي ابتدايي پسرانه منطقه 1 تهران - مدارس غيرانتفاعي ابتدايي پسرانه منطقه 3 تهران - مدارس غيرانتفاعي ابتدايي پسرانه منطقه 2 تهران - مدارس غيرانتفاعي ابتدايي پسرانه منطقه 13 تهران - مدارس غيرانتفاعي ابتدايي پسرانه منطقه 12 تهران - مدارس غيرانتفاعي ابتدايي پسرانه منطقه 11 تهران - مدارس غيرانتفاعي ابتدايي پسرانه منطقه 8 تهران - مدارس غيرانتفاعي ابتدايي پسرانه منطقه 10 تهران - مدارس غيرانتفاعي ابتدايي پسرانه منطقه 4 تهران - مدارس غيرانتفاعي ابتدايي پسرانه منطقه 7 تهران - مدارس غيرانتفاعي ابتدايي پسرانه منطقه 6 تهران - مدارس غيرانتفاعي ابتدايي پسرانه منطقه 5 تهران - مدارس غيرانتفاعي ابتدايي پسرانه منطقه 9 تهران - مدارس غيرانتفاعي متوسطه اول دخترانه منطقه 1 تهران - مدارس غيرانتفاعي متوسطه اول دخترانه منطقه 2 تهران - مدارس غيرانتفاعي متوسطه اول دخترانه منطقه 3 تهران - مدارس غيرانتفاعي ابتدايي پسرانه منطقه 19 تهران - مدارس غيرانتفاعي ابتدايي پسرانه منطقه 18 تهران - مدارس غيرانتفاعي ابتدايي پسرانه منطقه 17 تهران - مدارس غيرانتفاعي ابتدايي پسرانه منطقه 16 تهران - مدارس غيرانتفاعي ابتدايي پسرانه منطقه 14 تهران - مدارس غيرانتفاعي ابتدايي پسرانه منطقه 15 تهران - مدارس غيرانتفاعي متوسطه اول دخترانه منطقه 10 تهران - مدارس غيرانتفاعي متوسطه اول دخترانه منطقه 9 تهران - مدارس غيرانتفاعي متوسطه اول دخترانه منطقه 8 تهران - مدارس غيرانتفاعي متوسطه اول دخترانه منطقه 7 تهران - مدارس غيرانتفاعي متوسطه اول دخترانه منطقه 6 تهران - مدارس غيرانتفاعي متوسطه اول دخترانه منطقه 5 تهران - مدارس غيرانتفاعي متوسطه اول دخترانه منطقه 4 تهران . زمان ثبت نام مدارس شاهد 97 - ليست مدارس غيرانتفاعي متوسطه اول دخترانه منطقه 11 تهران


برچسب: مدارس غيرانتفاعي، ليست مدارس غيرانتفاعي، مدارس غيرانتفاعي تهران، آدرس مدراس غيرانتفاعي،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۱ تير ۱۳۹۷ساعت: ۰۹:۱۷:۰۸ توسط:iranmoshavere موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :