مشاوره تحصيلي ايران مشاوره مشاوره تحصيلي ايران مشاوره .

مشاوره تحصيلي ايران مشاوره

ليست مدارس غيرانتفاعي متوسطه اول دخترانه منطقه 12 تهران

ليست مدارس غيرانتفاعي متوسطه اول دخترانه منطقه 12 تهران
ليست مدارس غيرانتفاعي متوسطه اول دخترانه منطقه 12 تهران

براي دريافت اطلاعات بيشتر درباره ليست مدارس غيرانتفاعي متوسطه اول دخترانه منطقه 12 تهران با مشاوران ايران مشاوره تماس حاصل نماييد.شماره تماس از طريق تلفن هاي ثابت در سراسر كشور –9099071647

 

مدارس غيرانتفاعي با هدف شركت دادن اقشار جامعه براي رسيدن به موفقيت تاسيس شده است. مدارس غيرانتفاعي از زمان تاسيس تا به امروز توانسته براي رسيدن به موفقيت در مسير جلب رضايت عمومي گام هايي موثر بردارد، در واقع اگر بخواهيم تعريف دقيقي از اين مدارس ارائه دهيم بايد بگوييم كه با مشاركت مردم تحت نظارت و كنترل يازمان آموزش و پرورش احداث و با قوانين مدارس دولتي اداره مي شود. يكي از تفاوت مدارس غيرانتفاعي و مدارس عادي در پرداخت شهريه مي باشد، دانش آموزان براي تحصيل در اين مدارس ملزم به پرداخت شهريه هاي سنگين مي باشند به همين دليل معمولا افرادي در اين مدارس ثبت نام مي كنند كه از متوسط در آمد بالايي برخوردار باشند. ميزان شهريه مدارس غير انتفاعي بستگي به مقطع تحصيلي دانش آموز و سطح كيفيت آموزشي و پرورشي هر مدرسه ممكن است تغيير يابد. همواره والدين دانش آموزان به براي راحتي در رفت و آمد فرزندانشان به دنبال نزديك ترين مدرسه غير انتفاعي به محل سكونت خود مي باشند، بنابراين براي تسهيل اين امر مطلبي در خصوص « ليست مدارس غيرانتفاعي متوسطه اول دخترانه منطقه 12 تهران » براي شهروندان منطقه 12 استان تهران ارائه نموده ايم، همچنين شما والدين گرامي مي توانيد در صورت تمايل براي آگاهي بيشتر در مورد شرايط مدارس غيرانتفاعي با مركز مشاوره تحصيلي ايران مشاوره تماس حاصل فرماييد.

 ليست مدارس غيرانتفاعي متوسطه اول دخترانه منطقه 12 تهران

شهر منطقهنام مدرسهشماره تماسآدرس
تهران12مدرسه علوي اسلامي33500070ميدان شهدا ، خيابان 17 شهريور ، بعد از زيرگذر امير كبير، انتهاي خيابان گوته ، پلاك 84
تهران12مدرسه طوبي33124294خيابان مجاهدين اسلام، خيابان عظيم زادگان، داخل بن بست 3، پلاك 2 و 3
تهران12مدرسه ابرار نو33443959خيابان ايران، خيابان مهدوي پور، پلاك 81
تهران12مدرسه شهداي موتلفه اسلامي33569198خيابان 17 شهريور، بعد از ميدان خراسان، خيابان شهيد كاظمي، پلاك 65
تهران12مدرسه صديقين33562262خيابان ايران، خيابان سقاباشي، پلاك 73
تهران12مدرسه شهيد مطهري33995836ميدان بهارستان، خيابان شهيد مصطفي خميني، نرسيده به سرچشمه
تهران12مدرسه رفاه33511005خيابان 17 شهريور، خيابان شهيد قادري، كوچه جوان تاش، پلاك 27
تهران12مدرسه الغدير33128312خيابان 17 شهريور، خيابان آبشار، كوچه لواساني، پلاك 17
تهران12مدرسه رافعه77504715خيابان فخرآباد، خيابان شهيد سادات، كوچه شهيد افراسيابي، پلاك 16
تهران12مدرسه صالحه33121620خيابان ايران، پلاك 216
تهران12مدرسه كوثر55603134خيابان وحدت اسلامي، كوچه رضائي، پائين تر از بيمارستان رازي، پلاك 14

براي دريافت اطلاعات بيشتر درباره ليست مدارس غيرانتفاعي متوسطه اول دخترانه منطقه 12 تهران با مشاوران ايران مشاوره تماس حاصل نماييد.شماره تماس از طريق تلفن هاي ثابت در سراسر كشور –9099071647

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در ميان بگذاريد…

منبع : ليست مدارس غيرانتفاعي متوسطه اول دخترانه منطقه 12 تهران

 مشاوره تحصيلي - ايران مشاوره - مشاوره تحصيلي تلفني - ثبت نام دبيرستان انرژي اتمي دوره اول متوسطه 97 – 98 - شرايط ثبت نام دبيرستان انرژي اتمي - ثبت نام آزمون دبيرستان انرژي اتمي دوره دوم متوسطه 97 – 98 - ثبت نام آزمون دبيرستان علامه طباطبايي دوره اول متوسطه 97 – 98 - ثبت نام آزمون دبيرستان علامه طباطبايي دوره دوم متوسطه 97 – 98 - شرايط ثبت نام دبيرستان علامه طباطبايي - اعلام نتايج مدارس شاهد -  ثبت نام مدارس شاهد -  ثبت نام مدارس شاهد 97 -  شهريه مدارس غير انتفاعي 96 – 97 - طرح شهاب مدارس چيست - ثبت نام آزمون دبيرستان ماندگار البرز 97 – 98 - ثبت نام مدارس شاهد دوره اول متوسطه 97 – 98 - ثبت نام مدارس شاهد دوره دوم متوسطه 97 – 98 - ثبت نام مدارس شاهد اول ابتدايي 97 – 98 - ليست مدارس شاهد ابتدايي دخترانه استان تهران - ليست مدارس شاهد دوره دوم متوسطه دخترانه استان تهران - ليست مدارس شاهد دوره اول متوسطه دخترانه استان تهران - ليست مدارس شاهد دوره اول متوسطه پسرانه استان تهران - ليست مدارس شاهد ابتدايي پسرانه استان تهران - ليست مدارس نمونه دولتي دوره دوم متوسطه دخترانه استان تهران - ليست مدارس نمونه دولتي دوره اول متوسطه پسرانه استان تهران - ليست مدارس نمونه دولتي دوره اول متوسطه دخترانه استان تهران - ليست مدارس شاهد دوره دوم متوسطه پسرانه استان تهران - ليست مدارس تيزهوشان دوره دوم متوسطه پسرانه استان تهران - ليست مدارس تيزهوشان دوره اول متوسطه پسرانه استان تهران - ليست مدارس تيزهوشان دوره دوم متوسطه دخترانه استان تهران - ليست مدارس تيزهوشان دوره اول متوسطه دخترانه استان تهران - ليست مدارس نمونه دولتي دوره دوم متوسطه پسرانه استان تهران - ليست مدارس غيرانتفاعي ابتدايي دخترانه منطقه 3 تهران - ليست مدارس غيرانتفاعي ابتدايي دخترانه منطقه 1 تهران - ليست مدارس غيرانتفاعي ابتدايي دخترانه منطقه 2 تهران -  ليست مدارس غيرانتفاعي ابتدايي دخترانه منطقه 13 تهران - ليست مدارس غيرانتفاعي ابتدايي دخترانه منطقه 6 تهران - ليست مدارس غيرانتفاعي ابتدايي دخترانه منطقه 12 تهران - ليست مدارس غيرانتفاعي ابتدايي دخترانه منطقه 11 تهران - ليست مدارس غيرانتفاعي ابتدايي دخترانه منطقه 10 تهران - ليست مدارس غيرانتفاعي ابتدايي دخترانه منطقه 9 تهران - ليست مدارس غيرانتفاعي ابتدايي دخترانه منطقه 8 تهران - ليست مدارس غيرانتفاعي ابتدايي دخترانه منطقه 7 تهران - ليست مدارس غيرانتفاعي ابتدايي دخترانه منطقه 5 تهران - ليست مدارس غيرانتفاعي ابتدايي دخترانه منطقه 4 تهران - ليست مدارس غيرانتفاعي ابتدايي دخترانه منطقه 15 تهران - ليست مدارس غيرانتفاعي ابتدايي دخترانه منطقه 16 تهران - ليست مدارس غيرانتفاعي ابتدايي دخترانه منطقه 17 تهران - ليست مدارس غيرانتفاعي ابتدايي دخترانه منطقه 14 تهران - ليست مدارس غيرانتفاعي ابتدايي دخترانه منطقه 18 تهران - ليست مدارس غيرانتفاعي ابتدايي دخترانه منطقه 19 تهران - ليست مدارس غيرانتفاعي ابتدايي پسرانه منطقه 1 تهران - ليست مدارس غيرانتفاعي ابتدايي پسرانه منطقه 3 تهران - ليست مدارس غيرانتفاعي ابتدايي پسرانه منطقه 2 تهران - ليست مدارس غيرانتفاعي ابتدايي پسرانه منطقه 13 تهران - ليست مدارس غيرانتفاعي ابتدايي پسرانه منطقه 12 تهران - ليست مدارس غيرانتفاعي ابتدايي پسرانه منطقه 11 تهران - ليست مدارس غيرانتفاعي ابتدايي پسرانه منطقه 8 تهران - ليست مدارس غيرانتفاعي ابتدايي پسرانه منطقه 10 تهران -  ليست مدارس غيرانتفاعي ابتدايي پسرانه منطقه 4 تهران - ليست مدارس غيرانتفاعي ابتدايي پسرانه منطقه 7 تهران - ليست مدارس غيرانتفاعي ابتدايي پسرانه منطقه 6 تهران - ليست مدارس غيرانتفاعي ابتدايي پسرانه منطقه 5 تهران - ليست مدارس غيرانتفاعي ابتدايي پسرانه منطقه 9 تهران - ليست مدارس غيرانتفاعي متوسطه اول دخترانه منطقه 1 تهران - ليست مدارس غيرانتفاعي متوسطه اول دخترانه منطقه 2 تهران - ليست مدارس غيرانتفاعي متوسطه اول دخترانه منطقه 3 تهران - ليست مدارس غيرانتفاعي ابتدايي پسرانه منطقه 19 تهران - ليست مدارس غيرانتفاعي ابتدايي پسرانه منطقه 18 تهران - ليست مدارس غيرانتفاعي ابتدايي پسرانه منطقه 17 تهران - ليست مدارس غيرانتفاعي ابتدايي پسرانه منطقه 16 تهران - ليست مدارس غيرانتفاعي ابتدايي پسرانه منطقه 14 تهران - ليست مدارس غيرانتفاعي ابتدايي پسرانه منطقه 15 تهران - ليست مدارس غيرانتفاعي متوسطه اول دخترانه منطقه 10 تهران - ليست مدارس غيرانتفاعي متوسطه اول دخترانه منطقه 9 تهران - نام و آدرس مدارس غيرانتفاعي، ثبت نام غيرانتفاعي، مدارس غيرانتفاعي تهران، غيرانتفاعي متوسطه اول دخترانه،

امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۱ تير ۱۳۹۷ساعت: ۰۹:۲۵:۵۹ توسط:iranmoshavere موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :