آدرس مدراس غيرانتفاعي آدرس مدراس غيرانتفاعي

مشاوره تحصيلي ايران مشاوره

ليست مدارس غيرانتفاعي متوسطه اول دخترانه منطقه 14 تهران

ليست مدارس غيرانتفاعي متوسطه اول دخترانه منطقه 14 تهران
ليست مدارس غيرانتفاعي متوسطه اول دخترانه منطقه 14 تهران

براي دريافت اطلاعات بيشتر درباره ليست مدارس غيرانتفاعي متوسطه اول دخترانه منطقه 14 تهران با مشاوران ايران مشاوره تماس حاصل نماييد.شماره تماس از طريق تلفن هاي ثابت در سراسر كشور –9099071647

 

مدارس غيرانتفاعي با هدف شركت دادن اقشار جامعه براي رسيدن به موفقيت تاسيس شده است. مدارس غيرانتفاعي از زمان تاسيس تا به امروز توانسته براي رسيدن به موفقيت در مسير جلب رضايت عمومي گام هايي موثر بردارد، در واقع اگر بخواهيم تعريف دقيقي از اين مدارس ارائه دهيم بايد بگوييم كه با مشاركت مردم تحت نظارت و كنترل يازمان آموزش و پرورش احداث و با قوانين مدارس دولتي اداره مي شود. يكي از تفاوت مدارس غيرانتفاعي و مدارس عادي در پرداخت شهريه مي باشد، دانش آموزان براي تحصيل در اين مدارس ملزم به پرداخت شهريه هاي سنگين مي باشند به همين دليل معمولا افرادي در اين مدارس ثبت نام مي كنند كه از متوسط در آمد بالايي برخوردار باشند. ميزان شهريه مدارس غير انتفاعي بستگي به مقطع تحصيلي دانش آموز و سطح كيفيت آموزشي و پرورشي هر مدرسه ممكن است تغيير يابد. همواره والدين دانش آموزان به براي راحتي در رفت و آمد فرزندانشان به دنبال نزديك ترين مدرسه غير انتفاعي به محل سكونت خود مي باشند، بنابراين براي تسهيل اين امر مطلبي در خصوص « ليست مدارس غيرانتفاعي متوسطه اول دخترانه منطقه 14 تهران » براي شهروندان منطقه 14 استان تهران ارائه نموده ايم، همچنين شما والدين گرامي مي توانيد در صورت تمايل براي آگاهي بيشتر در مورد شرايط مدارس غيرانتفاعي با مركز مشاوره تحصيلي ايران مشاوره تماس حاصل فرماييد.


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1397/4/21 ساعت: ۰۷ توسط:iranmoshavere :

ليست مدارس غيرانتفاعي متوسطه اول دخترانه منطقه 11 تهران

ليست مدارس غيرانتفاعي متوسطه اول دخترانه منطقه 11 تهران
ليست مدارس غيرانتفاعي متوسطه اول دخترانه منطقه 11 تهران

براي دريافت اطلاعات بيشتر درباره ليست مدارس غيرانتفاعي متوسطه اول دخترانه منطقه 11 تهران با مشاوران ايران مشاوره تماس حاصل نماييد.شماره تماس از طريق تلفن هاي ثابت در سراسر كشور –9099071647

مدارس غيرانتفاعي با هدف شركت دادن اقشار جامعه براي رسيدن به موفقيت تاسيس شده است. مدارس غيرانتفاعي از زمان تاسيس تا به امروز توانسته براي رسيدن به موفقيت در مسير جلب رضايت عمومي گام هايي موثر بردارد، در واقع اگر بخواهيم تعريف دقيقي از اين مدارس ارائه دهيم بايد بگوييم كه با مشاركت مردم تحت نظارت و كنترل يازمان آموزش و پرورش احداث و با قوانين مدارس دولتي اداره مي شود. يكي از تفاوت مدارس غيرانتفاعي و مدارس عادي در پرداخت شهريه مي باشد، دانش آموزان براي تحصيل در اين مدارس ملزم به پرداخت شهريه هاي سنگين مي باشند به همين دليل معمولا افرادي در اين مدارس ثبت نام مي كنند كه از متوسط در آمد بالايي برخوردار باشند. ميزان شهريه مدارس غير انتفاعي بستگي به مقطع تحصيلي دانش آموز و سطح كيفيت آموزشي و پرورشي هر مدرسه ممكن است تغيير يابد. همواره والدين دانش آموزان به براي راحتي در رفت و آمد فرزندانشان به دنبال نزديك ترين مدرسه غير انتفاعي به محل سكونت خود مي باشند، بنابراين براي تسهيل اين امر مطلبي در خصوص « ليست مدارس غيرانتفاعي متوسطه اول دخترانه منطقه 11 تهران » براي شهروندان منطقه 11 استان تهران ارائه نموده ايم، همچنين شما والدين گرامي مي توانيد در صورت تمايل براي آگاهي بيشتر در مورد شرايط مدارس غيرانتفاعي با مركز مشاوره تحصيلي ايران مشاوره تماس حاصل فرماييد.


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1397/4/21 ساعت: ۰۷ توسط:iranmoshavere :

ليست مدارس غيرانتفاعي متوسطه اول دخترانه منطقه 4 تهران

ليست مدارس غيرانتفاعي متوسطه اول دخترانه منطقه 4 تهران
ليست مدارس غيرانتفاعي متوسطه اول دخترانه منطقه 4 تهران

براي دريافت اطلاعات بيشتر درباره ليست مدارس غيرانتفاعي متوسطه اول دخترانه منطقه 4 تهران با مشاوران ايران مشاوره تماس حاصل نماييد.شماره تماس از طريق تلفن هاي ثابت در سراسر كشور –9099071647

مدارس غيرانتفاعي با هدف آموزش بهتر و ارائه خدمات ويژه نسبت به مدارس عادي براي دانش آموزان تاسيس شده است، اين مدارس با مشاركت مردم و سازمان آموزش و پرورش ايجاد شده است و با همان قوانين مدارس عادي اداره مي شود با اين تفاوت كه دانش آموزان براي تحصيل در مدارس غيرانتفاعي ملزم به پرداخت شهريه مي باشند. معمولا شهريه مدارس غير انتفاعي 96 – 97 مبالغ سنگيني است به همين دليل اغلب ثبت نام كنندگان اين مدارس خانواده هايي با درآمد متوسط بالا مي باشند. مدارس مذكور براي پذيرش دانش آموزان شرايطي را قرار داده اند كه تعدادي از آن ها را ذكر خواهيم نمود.


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1397/4/19 ساعت: ۰۶ توسط:iranmoshavere :

ليست مدارس غيرانتفاعي متوسطه اول دخترانه منطقه 7 تهران

ليست مدارس غيرانتفاعي متوسطه اول دخترانه منطقه 7 تهران
ليست مدارس غيرانتفاعي متوسطه اول دخترانه منطقه 7 تهران

براي دريافت اطلاعات بيشتر درباره ليست مدارس غيرانتفاعي متوسطه اول دخترانه منطقه 7 تهران با مشاوران ايران مشاوره تماس حاصل نماييد.شماره تماس از طريق تلفن هاي ثابت در سراسر كشور –9099071647

مدارس غيرانتفاعي با هدف آموزش بهتر و ارائه خدمات ويژه نسبت به مدارس عادي براي دانش آموزان تاسيس شده است، اين مدارس با مشاركت مردم و سازمان آموزش و پرورش ايجاد شده است و با همان قوانين مدارس عادي اداره مي شود با اين تفاوت كه دانش آموزان براي تحصيل در مدارس غيرانتفاعي ملزم به پرداخت شهريه مي باشند. معمولا شهريه مدارس غير انتفاعي 96 – 97 مبالغ سنگيني است به همين دليل اغلب ثبت نام كنندگان اين مدارس خانواده هايي با درآمد متوسط بالا مي باشند. بايد دانست كه مدارس غيردولتي از لحاظ محتواي آموزشي با مدارس دولتي تفاوتي ندارند به غير از اخذ شهريه و داشتن برنامه هاي درسي مطلوب. مدارس غيردولتي علاوه بر دريافت شهريه ، خدمات آموزشي و پرورشي باكيفيتي براي دانش آموزان خود ارائه مي دهد و همچنين حق انتخاب معلم و مدرسه را براي والدين فراهم مي نمايد كه يكي از مزيت هاي مهم براي دانش آموزان و والدين مي باشد.


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1397/4/19 ساعت: ۰۶ توسط:iranmoshavere :

ليست مدارس غيرانتفاعي متوسطه اول دخترانه منطقه 8 تهران

ليست مدارس غيرانتفاعي متوسطه اول دخترانه منطقه 6 تهران
ليست مدارس غيرانتفاعي متوسطه اول دخترانه منطقه 8 تهران

براي دريافت اطلاعات بيشتر درباره ليست مدارس غيرانتفاعي متوسطه اول دخترانه منطقه 8 تهران با مشاوران ايران مشاوره تماس حاصل نماييد.شماره تماس از طريق تلفن هاي ثابت در سراسر كشور –9099071647

مدارس غيرانتفاعي با هدف آموزش بهتر و ارائه خدمات ويژه نسبت به مدارس عادي براي دانش آموزان تاسيس شده است، اين مدارس با مشاركت مردم و سازمان آموزش و پرورش ايجاد شده است و با همان قوانين مدارس عادي اداره مي شود با اين تفاوت كه دانش آموزان براي تحصيل در مدارس غيرانتفاعي ملزم به پرداخت شهريه مي باشند. معمولا شهريه مدارس غير انتفاعي 96 – 97 مبالغ سنگيني است به همين دليل اغلب ثبت نام كنندگان اين مدارس خانواده هايي با درآمد متوسط بالا مي باشند. بايد دانست كه مدارس غيردولتي از لحاظ محتواي آموزشي با مدارس دولتي تفاوتي ندارند به غير از اخذ شهريه و داشتن برنامه هاي درسي مطلوب. مدارس غيردولتي علاوه بر دريافت شهريه ، خدمات آموزشي و پرورشي باكيفيتي براي دانش آموزان خود ارائه مي دهد و همچنين حق انتخاب معلم و مدرسه را براي والدين فراهم مي نمايد كه يكي از مزيت هاي مهم براي دانش آموزان و والدين مي باشد.


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1397/4/19 ساعت: ۰۵ توسط:iranmoshavere :

ليست مدارس غيرانتفاعي متوسطه اول دخترانه منطقه 10 تهران

ليست مدارس غيرانتفاعي متوسطه اول دخترانه منطقه 6 تهران
ليست مدارس غيرانتفاعي متوسطه اول دخترانه منطقه 10 تهران

براي دريافت اطلاعات بيشتر درباره ليست مدارس غيرانتفاعي متوسطه اول دخترانه منطقه 10 تهران با مشاوران ايران مشاوره تماس حاصل نماييد.شماره تماس از طريق تلفن هاي ثابت در سراسر كشور –9099071647

مدارس غيرانتفاعي با هدف آموزش بهتر و ارائه خدمات ويژه نسبت به مدارس عادي براي دانش آموزان تاسيس شده است، اين مدارس با مشاركت مردم و سازمان آموزش و پرورش ايجاد شده است و با همان قوانين مدارس عادي اداره مي شود با اين تفاوت كه دانش آموزان براي تحصيل در مدارس غيرانتفاعي ملزم به پرداخت شهريه مي باشند. معمولا شهريه مدارس غير انتفاعي مبالغ سنگيني است به همين دليل اغلب ثبت نام كنندگان اين مدارس خانواده هايي با درآمد متوسط  رو به بالا مي باشند. بايد دانست كه مدارس غيردولتي از لحاظ محتواي آموزشي با مدارس دولتي تفاوتي ندارند به غير از اخذ شهريه و داشتن برنامه هاي درسي مطلوب. مدارس غيردولتي علاوه بر دريافت شهريه ، خدمات آموزشي و پرورشي باكيفيتي براي دانش آموزان خود ارائه مي دهد و همچنين حق انتخاب معلم و مدرسه را براي والدين فراهم مي نمايد كه يكي از مزيت هاي مهم براي دانش آموزان و والدين مي باشد.


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1397/4/19 ساعت: ۰۵ توسط:iranmoshavere :

ليست مدارس غيرانتفاعي ابتدايي پسرانه منطقه 15 تهران

ليست مدارس غيرانتفاعي ابتدايي پسرانه منطقه 15 تهران

براي دريافت اطلاعات بيشتر درباره ليست مدارس غيرانتفاعي ابتدايي پسرانه منطقه 15 تهران با مشاوران ايران مشاوره تماس حاصل نماييد.شماره تماس از طريق تلفن هاي ثابت در سراسر كشور –9099071647

از جمله اهداف و برنامه ريزي هاي بخش آموزشي كشور، گسترش مشاركت هاي مردمي در تاسيس، اداره و تامين هزينه هاي آموزشي و پرورشي است و از طرفي به دليل اينكه بعضي از خانواده هايي كه درآمد متوسط به بالا دارند، تمايل دارند فرزندانشان در مدارسي با امكانات بيشتر نسبت به مدارس دولتي تحصيل كنند، ضرورت تاسيس مدارس غير دولتي قوت گرفت. مدارس غيرانتفاعي با مشاركت مردم و كمك وزارت آموزش و پرورش ساخنه مي شود و لازم به ذكر است كه اين مدارس با همان قوانين مدارس دولتي اداره مي شود با اين تفاوت كه دانش آموزان براي تحصيل در مدارس غير دولتي ملزم به پرداخت شهريه هستند، شهريه مدارس غيرانتفاعي با توجه به امكانات، كيفيت و مقاطع تحصيلي مختلف تعيين مي شود. معمولا علاوه بر پرداخت شهريه اين مدارس براي پذيرش شرايط ديگري را دارد كه ذكر خواهيم نمود. يك نكته مهم در رابطه با شهريه مدارس غيرانتفاعي اين است كه شما قبل از اقدام به ثبت نام بايد از ميزان شهريه ها مطلع شويد. براي دسترسي آسان شما ليست مدارس غيرانتفاعي منطقه 15 را به همراه آدرس و شماره تلفن ها قرار داده ايم تا از طريق تماس و يا مراجعه حضوري از ميزان شهريه ها مطلع گرديد. 


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1397/4/18 ساعت: ۰۸ توسط:iranmoshavere :

ليست مدارس غيرانتفاعي ابتدايي پسرانه منطقه 14 تهران

ليست مدارس غيرانتفاعي ابتدايي پسرانه منطقه 14 تهران
ليست مدارس غيرانتفاعي ابتدايي پسرانه منطقه 14 تهران

براي دريافت اطلاعات بيشتر درباره ليست مدارس غيرانتفاعي ابتدايي پسرانه منطقه 14 تهران با مشاوران ايران مشاوره تماس حاصل نماييد.شماره تماس از طريق تلفن هاي ثابت در سراسر كشور –9099071647

از جمله اهداف و برنامه ريزي هاي بخش آموزشي كشور، گسترش مشاركت هاي مردمي در تاسيس، اداره و تامين هزينه هاي آموزشي و پرورشي است و از طرفي به دليل اينكه بعضي از خانواده هايي كه درآمد متوسط به بالا دارند، تمايل دارند فرزندانشان در مدارسي با امكانات بيشتر نسبت به مدارس دولتي تحصيل كنند، ضرورت تاسيس مدارس غير دولتي قوت گرفت. مدارس غيرانتفاعي با مشاركت مردم و كمك وزارت آموزش و پرورش ساخنه مي شود و لازم به ذكر است كه اين مدارس با همان قوانين مدارس دولتي اداره مي شود با اين تفاوت كه دانش آموزان براي تحصيل در مدارس غير دولتي ملزم به پرداخت شهريه هستند، شهريه مدارس غيرانتفاعي با توجه به امكانات، كيفيت و مقاطع تحصيلي مختلف تعيين مي شود. معمولا علاوه بر پرداخت شهريه اين مدارس براي پذيرش شرايط ديگري را دارد كه ذكر خواهيم نمود. يك نكته مهم در رابطه با شهريه مدارس غيرانتفاعي اين است كه شما قبل از اقدام به ثبت نام بايد از ميزان شهريه ها مطلع شويد. براي دسترسي آسان شما ليست مدارس غيرانتفاعي منطقه 14 را به همراه آدرس و شماره تلفن ها قرار داده ايم تا از طريق تماس و يا مراجعه حضوري از ميزان شهريه ها مطلع گرديد. 


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1397/4/18 ساعت: ۰۸ توسط:iranmoshavere :

ليست مدارس غيرانتفاعي ابتدايي پسرانه منطقه 17 تهران

ليست مدارس غيرانتفاعي ابتدايي پسرانه منطقه 17 تهران
ليست مدارس غيرانتفاعي ابتدايي پسرانه منطقه 17 تهران

براي دريافت اطلاعات بيشتر درباره ليست مدارس غيرانتفاعي ابتدايي پسرانه منطقه 17 تهران با مشاوران ايران مشاوره تماس حاصل نماييد.شماره تماس از طريق تلفن هاي ثابت در سراسر كشور –9099071647

از جمله اهداف و برنامه ريزي هاي بخش آموزشي كشور، گسترش مشاركت هاي مردمي در تاسيس، اداره و تامين هزينه هاي آموزشي و پرورشي است و از طرفي به دليل اينكه بعضي از خانواده هايي كه درآمد متوسط به بالا دارند، تمايل دارند فرزندانشان در مدارسي با امكانات بيشتر نسبت به مدارس دولتي تحصيل كنند، ضرورت تاسيس مدارس غير دولتي قوت گرفت. مدارس غيرانتفاعي با مشاركت مردم و كمك وزارت آموزش و پرورش ساخنه مي شود و لازم به ذكر است كه اين مدارس با همان قوانين مدارس دولتي اداره مي شود با اين تفاوت كه دانش آموزان براي تحصيل در مدارس غير دولتي ملزم به پرداخت شهريه هستند، شهريه مدارس غيرانتفاعي با توجه به امكانات، كيفيت و مقاطع تحصيلي مختلف تعيين مي شود. معمولا علاوه بر پرداخت شهريه اين مدارس براي پذيرش شرايط ديگري را دارد كه ذكر خواهيم نمود. يك نكته مهم در رابطه با شهريه مدارس غيرانتفاعي اين است كه شما قبل از اقدام به ثبت نام بايد از ميزان شهريه ها مطلع شويد. براي دسترسي آسان شما ليست مدارس غيرانتفاعي منطقه 17 را به همراه آدرس و شماره تلفن ها قرار داده ايم تا از طريق تماس و يا مراجعه حضوري از ميزان شهريه ها مطلع گرديد.


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1397/4/18 ساعت: ۰۷ توسط:iranmoshavere :

ليست مدارس غيرانتفاعي ابتدايي پسرانه منطقه 18 تهران

غيرانتفاعي ابتدايي پسرانه منطقه 18 تهران
غيرانتفاعي ابتدايي پسرانه منطقه 18 تهران

براي دريافت اطلاعات بيشتر درباره ليست مدارس غيرانتفاعي ابتدايي پسرانه منطقه 18 تهران با مشاوران ايران مشاوره تماس حاصل نماييد.شماره تماس از طريق تلفن هاي ثابت در سراسر كشور –9099071647

از جمله اهداف و برنامه ريزي هاي بخش آموزشي كشور، گسترش مشاركت هاي مردمي در تاسيس، اداره و تامين هزينه هاي آموزشي و پرورشي است و از طرفي به دليل اينكه بعضي از خانواده هايي كه درآمد متوسط به بالا دارند، تمايل دارند فرزندانشان در مدارسي با امكانات بيشتر نسبت به مدارس دولتي تحصيل كنند، ضرورت تاسيس مدارس غير دولتي قوت گرفت. مدارس غيرانتفاعي با مشاركت مردم و كمك وزارت آموزش و پرورش ساخنه مي شود و لازم به ذكر است كه اين مدارس با همان قوانين مدارس دولتي اداره مي شود با اين تفاوت كه دانش آموزان براي تحصيل در مدارس غير دولتي ملزم به پرداخت شهريه هستند، شهريه مدارس غيرانتفاعي با توجه به امكانات، كيفيت و مقاطع تحصيلي مختلف تعيين مي شود. معمولا علاوه بر پرداخت شهريه اين مدارس براي پذيرش شرايط ديگري را دارد كه ذكر خواهيم نمود. يك نكته مهم در رابطه با شهريه مدارس غيرانتفاعي اين است كه شما قبل از اقدام به ثبت نام بايد از ميزان شهريه ها مطلع شويد. براي دسترسي آسان شما ليست مدارس غيرانتفاعي منطقه 18 را به همراه آدرس و شماره تلفن ها قرار داده ايم تا از طريق تماس و يا مراجعه حضوري از ميزان شهريه ها مطلع گرديد.


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1397/4/18 ساعت: ۰۷ توسط:iranmoshavere :

ليست مدارس غيرانتفاعي ابتدايي پسرانه منطقه 19 تهران

ليست مدارس غيرانتفاعي ابتدايي پسرانه منطقه 19 تهران
ليست مدارس غيرانتفاعي ابتدايي پسرانه منطقه 19 تهران

براي دريافت اطلاعات بيشتر درباره ليست مدارس غيرانتفاعي ابتدايي پسرانه منطقه 19 تهران با مشاوران ايران مشاوره تماس حاصل نماييد.شماره تماس از طريق تلفن هاي ثابت در سراسر كشور –9099071647

از جمله اهداف و برنامه ريزي هاي بخش آموزشي كشور، گسترش مشاركت هاي مردمي در تاسيس، اداره و تامين هزينه هاي آموزشي و پرورشي است و از طرفي به دليل اينكه بعضي از خانواده هايي كه درآمد متوسط به بالا دارند، تمايل دارند فرزندانشان در مدارسي با امكانات بيشتر نسبت به مدارس دولتي تحصيل كنند، ضرورت تاسيس مدارس غير دولتي قوت گرفت. مدارس غيرانتفاعي با مشاركت مردم و كمك وزارت آموزش و پرورش ساخنه مي شود و لازم به ذكر است كه اين مدارس با همان قوانين مدارس دولتي اداره مي شود با اين تفاوت كه دانش آموزان براي تحصيل در مدارس غير دولتي ملزم به پرداخت شهريه هستند، شهريه مدارس غيرانتفاعي با توجه به امكانات، كيفيت و مقاطع تحصيلي مختلف تعيين مي شود. معمولا علاوه بر پرداخت شهريه اين مدارس براي پذيرش شرايط ديگري را دارد كه ذكر خواهيم نمود. يك نكته مهم در رابطه با شهريه مدارس غيرانتفاعي اين است كه شما قبل از اقدام به ثبت نام بايد از ميزان شهريه ها مطلع شويد. براي دسترسي آسان شما ليست مدارس غيرانتفاعي منطقه 19 را به همراه آدرس و شماره تلفن ها قرار داده ايم تا از طريق تماس و يا مراجعه حضوري از ميزان شهريه ها مطلع گرديد.


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1397/4/18 ساعت: ۰۷ توسط:iranmoshavere :

ليست مدارس غيرانتفاعي متوسطه اول دخترانه منطقه 2 تهران

ليست مدارس غيرانتفاعي متوسطه اول دخترانه منطقه 3 تهران

براي دريافت اطلاعات بيشتر درباره ليست مدارس غيرانتفاعي متوسطه اول دخترانه منطقه 2 تهران با مشاوران ايران مشاوره تماس حاصل نماييد.شماره تماس از طريق تلفن هاي ثابت در سراسر كشور –9099071647

مدارس غيرانتفاعي با هدف آموزش بهتر و ارائه خدمات ويژه نسبت به مدارس عادي براي دانش آموزان تاسيس شده است، اين مدارس با مشاركت مردم و سازمان آموزش و پرورش ايجاد شده است و با همان قوانين مدارس عادي اداره مي شود با اين تفاوت كه دانش آموزان براي تحصيل در مدارس غيرانتفاعي ملزم به پرداخت شهريه مي باشند. معمولا شهريه مدارس غير انتفاعي 96 – 97 مبالغ سنگيني است به همين دليل اغلب ثبت نام كنندگان اين مدارس خانواده هايي با درآمد متوسط بالا مي باشند. مدارس مذكور براي پذيرش دانش آموزان شرايط را قرار داده اند كه تعدادي از آن ها را ذكر خواهيم نمود.


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1397/4/18 ساعت: ۰۶ توسط:iranmoshavere :

ليست مدارس غيرانتفاعي ابتدايي دخترانه منطقه 1 تهران

ليست مدارس غيرانتفاعي ابتدايي دخترانه منطقه 1 تهران

براي دريافت اطلاعات بيشتر درباره ليست مدارس غيرانتفاعي ابتدايي دخترانه منطقه 1 تهران با مشاوران ايران مشاوره تماس حاصل نماييد.شماره تماس از طريق تلفن هاي ثابت در سراسر كشور –9099071647

مدارس غيرانتفاعي جزء مدارس برتر كشور مي باشد كه با مشاركت مردم و تحت نظارت و كنترل آموزش و پرورش تاسيس شده است و قوانين موجود در اين مدارس نيز همانند قوانين مدارس دولتي مي باشد با اين تفاوت كه تحصيل در مدارس غير انتفاعي مشروط به پرداخت شهريه است. شهريه مدارس غير انتفاعي 96 – 97 براي مدارس مختلف متفاوت مي باشد. براي پذيرش در اين مدارس دانش آموز بايد داراي شرايطي باشد كه ذكر خواهيم نمود. شرايط پذيرش مدارس غير انتفاعي عبارتند از:

  1. اولويت ثبت نام با دانش آموزان معدل بالاي 19 مي باشد.
  2. نزديك بودن محل سكونت دانش آموز به مدرسه مورد نظر
  3. بعضي از مدارس غيرانتفاعي اقدام به برگزاري آزمون ورودي مي نمايند كه در اين صورت دانش آموز بايد نمره قابل قبول را كسب كند.
  4. ثبت نام در موعد مقرر 

برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1397/4/13 ساعت: ۰۸ توسط:iranmoshavere :

ليست مدارس غيرانتفاعي ابتدايي دخترانه منطقه 3 تهران

ليست مدارس غيرانتفاعي ابتدايي دخترانه منطقه 3 تهران

براي دريافت اطلاعات بيشتر درباره ليست مدارس غيرانتفاعي ابتدايي دخترانه منطقه 3 تهران با مشاوران ايران مشاوره تماس حاصل نماييد.شماره تماس از طريق تلفن هاي ثابت در سراسر كشور –9099071647

مدارس غيرانتفاعي جزء مدارس برتر كشور مي باشد كه با مشاركت مردم و تحت نظارت و كنترل آموزش و پرورش تاسيس شده است و قوانين موجود در اين مدارس نيز همانند قوانين مدارس دولتي مي باشد با اين تفاوت كه تحصيل در مدارس غير انتفاعي مشروط به پرداخت شهريه است. شهريه مدارس غير انتفاعي 96 – 97 براي مدارس مختلف متفاوت مي باشد. براي پذيرش در اين مدارس دانش آموز بايد داراي شرايطي باشد كه ذكر خواهيم نمود. شرايط پذيرش مدارس غير انتفاعي عبارتند از:

  1. اولويت ثبت نام با دانش آموزان معدل بالاي 19 مي باشد.
  2. نزديك بودن محل سكونت دانش آموز به مدرسه مورد نظر
  3. بعضي از مدارس غيرانتفاعي اقدام به برگزاري آزمون ورودي مي نمايند كه در اين صورت دانش آموز بايد نمره قابل قبول را كسب كند.
  4. ثبت نام در موعد مقرر 

برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1397/4/13 ساعت: ۰۷ توسط:iranmoshavere :