نام و آدرس مدارس غيرانتفاعي نام و آدرس مدارس غيرانتفاعي

مشاوره تحصيلي ايران مشاوره

ليست مدارس غيرانتفاعي متوسطه اول دخترانه منطقه 12 تهران

ليست مدارس غيرانتفاعي متوسطه اول دخترانه منطقه 12 تهران
ليست مدارس غيرانتفاعي متوسطه اول دخترانه منطقه 12 تهران

براي دريافت اطلاعات بيشتر درباره ليست مدارس غيرانتفاعي متوسطه اول دخترانه منطقه 12 تهران با مشاوران ايران مشاوره تماس حاصل نماييد.شماره تماس از طريق تلفن هاي ثابت در سراسر كشور –9099071647

 

مدارس غيرانتفاعي با هدف شركت دادن اقشار جامعه براي رسيدن به موفقيت تاسيس شده است. مدارس غيرانتفاعي از زمان تاسيس تا به امروز توانسته براي رسيدن به موفقيت در مسير جلب رضايت عمومي گام هايي موثر بردارد، در واقع اگر بخواهيم تعريف دقيقي از اين مدارس ارائه دهيم بايد بگوييم كه با مشاركت مردم تحت نظارت و كنترل يازمان آموزش و پرورش احداث و با قوانين مدارس دولتي اداره مي شود. يكي از تفاوت مدارس غيرانتفاعي و مدارس عادي در پرداخت شهريه مي باشد، دانش آموزان براي تحصيل در اين مدارس ملزم به پرداخت شهريه هاي سنگين مي باشند به همين دليل معمولا افرادي در اين مدارس ثبت نام مي كنند كه از متوسط در آمد بالايي برخوردار باشند. ميزان شهريه مدارس غير انتفاعي بستگي به مقطع تحصيلي دانش آموز و سطح كيفيت آموزشي و پرورشي هر مدرسه ممكن است تغيير يابد. همواره والدين دانش آموزان به براي راحتي در رفت و آمد فرزندانشان به دنبال نزديك ترين مدرسه غير انتفاعي به محل سكونت خود مي باشند، بنابراين براي تسهيل اين امر مطلبي در خصوص « ليست مدارس غيرانتفاعي متوسطه اول دخترانه منطقه 12 تهران » براي شهروندان منطقه 12 استان تهران ارائه نموده ايم، همچنين شما والدين گرامي مي توانيد در صورت تمايل براي آگاهي بيشتر در مورد شرايط مدارس غيرانتفاعي با مركز مشاوره تحصيلي ايران مشاوره تماس حاصل فرماييد.


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1397/4/21 ساعت: ۰۷ توسط:iranmoshavere :

ليست مدارس غيرانتفاعي متوسطه اول دخترانه منطقه 5 تهران

ليست مدارس غيرانتفاعي متوسطه اول دخترانه منطقه 5 تهران
ليست مدارس غيرانتفاعي متوسطه اول دخترانه منطقه 5 تهران

براي دريافت اطلاعات بيشتر درباره ليست مدارس غيرانتفاعي متوسطه اول دخترانه منطقه 5 تهران با مشاوران ايران مشاوره تماس حاصل نماييد.شماره تماس از طريق تلفن هاي ثابت در سراسر كشور –9099071647

مدارس غيرانتفاعي با هدف آموزش بهتر و ارائه خدمات ويژه نسبت به مدارس عادي براي دانش آموزان تاسيس شده است، اين مدارس با مشاركت مردم و سازمان آموزش و پرورش ايجاد شده است و با همان قوانين مدارس عادي اداره مي شود با اين تفاوت كه دانش آموزان براي تحصيل در مدارس غيرانتفاعي ملزم به پرداخت شهريه مي باشند. معمولا شهريه مدارس غير انتفاعي 96 – 97 مبالغ سنگيني است به همين دليل اغلب ثبت نام كنندگان اين مدارس خانواده هايي با درآمد متوسط بالا مي باشند. مدارس مذكور براي پذيرش دانش آموزان شرايطي را قرار داده اند كه تعدادي از آن ها را ذكر خواهيم نمود.


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1397/4/19 ساعت: ۰۶ توسط:iranmoshavere :

ليست مدارس غيرانتفاعي متوسطه اول دخترانه منطقه 6 تهران

ليست مدارس غيرانتفاعي متوسطه اول دخترانه منطقه 6 تهران
ليست مدارس غيرانتفاعي متوسطه اول دخترانه منطقه 6 تهران

براي دريافت اطلاعات بيشتر درباره ليست مدارس غيرانتفاعي متوسطه اول دخترانه منطقه 6 تهران با مشاوران ايران مشاوره تماس حاصل نماييد.شماره تماس از طريق تلفن هاي ثابت در سراسر كشور –9099071647

مدارس غيرانتفاعي با هدف آموزش بهتر و ارائه خدمات ويژه نسبت به مدارس عادي براي دانش آموزان تاسيس شده است، اين مدارس با مشاركت مردم و سازمان آموزش و پرورش ايجاد شده است و با همان قوانين مدارس عادي اداره مي شود با اين تفاوت كه دانش آموزان براي تحصيل در مدارس غيرانتفاعي ملزم به پرداخت شهريه مي باشند. معمولا شهريه مدارس غير انتفاعي 96 – 97 مبالغ سنگيني است به همين دليل اغلب ثبت نام كنندگان اين مدارس خانواده هايي با درآمد متوسط بالا مي باشند. بايد دانست كه مدارس غيردولتي از لحاظ محتواي آموزشي با مدارس دولتي تفاوتي ندارند به غير از اخذ شهريه و داشتن برنامه هاي درسي مطلوب. مدارس غيردولتي علاوه بر دريافت شهريه ، خدمات آموزشي و پرورشي باكيفيتي براي دانش آموزان خود ارائه مي دهد و همچنين حق انتخاب معلم و مدرسه را براي والدين فراهم مي نمايد كه يكي از مزيت هاي مهم براي دانش آموزان و والدين مي باشد.


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1397/4/19 ساعت: ۰۶ توسط:iranmoshavere :

ليست مدارس غيرانتفاعي متوسطه اول دخترانه منطقه 9 تهران

ليست مدارس غيرانتفاعي متوسطه اول دخترانه منطقه 6 تهران
ليست مدارس غيرانتفاعي متوسطه اول دخترانه منطقه 9 تهران

براي دريافت اطلاعات بيشتر درباره ليست مدارس غيرانتفاعي متوسطه اول دخترانه منطقه 9 تهران با مشاوران ايران مشاوره تماس حاصل نماييد.شماره تماس از طريق تلفن هاي ثابت در سراسر كشور –9099071647

مدارس غيرانتفاعي با هدف آموزش بهتر و ارائه خدمات ويژه نسبت به مدارس عادي براي دانش آموزان تاسيس شده است، اين مدارس با مشاركت مردم و سازمان آموزش و پرورش ايجاد شده است و با همان قوانين مدارس عادي اداره مي شود با اين تفاوت كه دانش آموزان براي تحصيل در مدارس غيرانتفاعي ملزم به پرداخت شهريه مي باشند. معمولا شهريه مدارس غير انتفاعي 96 – 97 مبالغ سنگيني است به همين دليل اغلب ثبت نام كنندگان اين مدارس خانواده هايي با درآمد متوسط بالا مي باشند. بايد دانست كه مدارس غيردولتي از لحاظ محتواي آموزشي با مدارس دولتي تفاوتي ندارند به غير از اخذ شهريه و داشتن برنامه هاي درسي مطلوب. مدارس غيردولتي علاوه بر دريافت شهريه ، خدمات آموزشي و پرورشي باكيفيتي براي دانش آموزان خود ارائه مي دهد و همچنين حق انتخاب معلم و مدرسه را براي والدين فراهم مي نمايد كه يكي از مزيت هاي مهم براي دانش آموزان و والدين مي باشد.


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1397/4/19 ساعت: ۰۵ توسط:iranmoshavere :

ليست مدارس غيرانتفاعي متوسطه اول دخترانه منطقه 3 تهران

ليست مدارس غيرانتفاعي متوسطه اول دخترانه منطقه 3 تهران
ليست مدارس غيرانتفاعي متوسطه اول دخترانه منطقه 3 تهران

براي دريافت اطلاعات بيشتر درباره ليست مدارس غيرانتفاعي متوسطه اول دخترانه منطقه 3 تهران با مشاوران ايران مشاوره تماس حاصل نماييد.شماره تماس از طريق تلفن هاي ثابت در سراسر كشور –9099071647

مدارس غيرانتفاعي با هدف آموزش بهتر و ارائه خدمات ويژه نسبت به مدارس عادي براي دانش آموزان تاسيس شده است، اين مدارس با مشاركت مردم و سازمان آموزش و پرورش ايجاد شده است و با همان قوانين مدارس عادي اداره مي شود با اين تفاوت كه دانش آموزان براي تحصيل در مدارس غيرانتفاعي ملزم به پرداخت شهريه مي باشند. معمولا شهريه مدارس غير انتفاعي 96 – 97 مبالغ سنگيني است به همين دليل اغلب ثبت نام كنندگان اين مدارس خانواده هايي با درآمد متوسط بالا مي باشند. مدارس مذكور براي پذيرش دانش آموزان شرايطي را قرار داده اند كه تعدادي از آن ها را ذكر خواهيم نمود.


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1397/4/18 ساعت: ۰۶ توسط:iranmoshavere :